red dot Temple University College of Liberal Arts red dot Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society
   N Ô M · S T U D I E S
A research project in the Vietnamese Nôm cultural heritage
ISSI Digital Project BL EAP 219
Overview Resources ISSI Project Look Up Links Contact

 

ISSI Digital Preservation Working Group

A field trip to a traditional paper village: Dương Ổ Village, Phong Khê, Yên Phong, Bắc Ninh Province, February 24, 2009
A field trip to Đông Hồ Village & Bút Tháp Temple, Bắc Ninh, August 10, 2009
A day at the digital workshop... August 12, 2009
A day at Chùa Bộ đà, Bắc Giang Province, July 27, 2010
ISSI Final BLEAP219 Presentation, July 29, 2010

 
Working Group at the ISSI Digital Preservation Center, Hanoi


 
Prof. Dr. Hồ Sĩ Quý
Director, Institute of Social Sciences Information 


 
Dr. Đặng Thanh Hà
Vice Director, Institute of Social Sciences Information 


 
Ngô Thanh Nhàn
Dr. Nhàn is a visiting research scholar at the Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society, College of Liberal Arts, Temple University since September 2006. He received a B.A. and M.A. in Theoretical Linguistics at San José State University and a Ph.D. in Linguistics from the New York University (1984).


 
Lê Thị Hồng Vân
Chief, ISSI Readers' Department
Năm 1977 : Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, khoa Anh văn
Năm 1978 - 1981 : Là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường THPT Thường Tín - Hà Sơn Bình
Năm 1981 - nay : Làm việc tại Viện Thông tin KHXH.
Năm 1990 - 1992 : Học Đại học tại chức chuyên ngành thư viện
Năm 1993 : Đi Mỹ thực tập 3 tháng về nghiệp vụ thư viện.
Được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học xã hội và Nhân văn


 
Đoàn Thuý Loan
Phòng Công tác Bạn Đọc, ISSI
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, khoa Văn - Sử, năm 1977.
Từ năm 1979 đến nay, làm việc tại Viện Thông tin Khoa học xã hội.
Được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học xã hội và nhân văn


 
Bùi Thị Thái
Chief, ISSI Record Department


 
Nguyễn Duy Thoả
Chief,ISSI IT Department


 
Phùng Thị Bình
THẠC SĨ KHOA HỌC THƯ VIỆN
- 2000 - 2004: Học đại học tại trường ĐHDL Đông Đô, Hà Nội.
- 2005 - 2008: Học sau đại học tại trường ĐH Văn Hoá Hà Nội.
- 2009: Thư viện viên tại Viện thông tin KHXH. Tham gia dự án số hoá tài liệu Hán Nôm.


 

Nguyễn Trường Giang
Năm 2004: Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Thông tin - Thư viện.

Năm 2005- 2009: Công tác tại Trường Đại học Thành Đô

Năm 2007: Học Cao học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội khóa 2007-2010

Năm 2009 - nay: Công tác tại phòng Phân loại - Biên mục Viện Thông tin Khoa học Xã hội 

Nguyễn Thị Trang
6/2008: Cử nhân, Thông tin Thư viện, Đại học Văn hoá Hà Nội
6/2009: Phòng Công tác Bạn đọc, Viện Thông tin Khoa học Xã hội


Nguyễn Thu Trang
Năm 2008: Tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự. Khoa Trung văn

Năm 2008-2009: Giáo viên tiếng Trung tại Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam.

Năm 2009-nay: Công tác tại phòng Phân loại - Biên mục Viện Thông tin Khoa học Xã hội.


Vũ Thuỳ Linh
Năm 2008: Tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự. Khoa Anh văn.

Năm 2009: Công tác tại phòng Bổ sung - Trao đổi Viện Thông tin Khoa học Xã hội.


Đoàn Thị Tâm
Năm 2006: Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Nga

Năm 2009: Công tác tại phòng Báo Tạp chí - Viện Thông tin Khoa học Xã hội.


Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society Gladfelter Hall 1016 1115 West Berks Street red dot
Tel. 215 204 9207 red dot Temple University Philadelphia, PA 19122 Nôm page queries: Ngô Thanh Nhàn